Умара ибн аль-Хаттаб (Умар аль-Фарук)

Тооба кылуучулар

Урматтуу мусулман бир тууганым!
Пайгамбарыбыз Мухаммад: (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) – «Баардык адам балдары ката кетирүүчү, ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тооба кылуучулар» – деп айткан. Келгиле ар бирибиз өзүбүздү бир карап көрөлү. Балагат жашына жеткен күндөн бери кимибиз канча күнөө жасадык экен? Эгер ошол күндөн берки күнөөлөрүбүздү камерага тартып сактап коюуга мүмкүн болгондо, азыр бир нече күн көрүүгө туура келген узун киного айланат эле. Бирок, биз жасаган күнөөбүздү кайра унутуп калгандыгыбыздан, азыр эч кандай күнөөсү жок адамдай болуп жүрөбүз. Эгерде биздин жасаган күнөөлөрүбүздөн сасык жыт чыгып туруучу болгондо, биз бир жерге чогулуп отура албай калат элек. Бирок,биздин күнөөлөрүбүздөн жыт чыкпайт, биз таптаза адамдай болуп жүрө беребиз. Ооба, күнөөлөрүбүз көп. Эртең, Аллах Тааланын алдына тонналаган күнөөлөрдү көтөрүп барсак абалыбыз эмне болот? Ошол, Аллахтын алдында ат көтөргүс күнөөнү мойнубузга көтөрүп, жардам берчү атабыз, колдоо көрсөтүүчү кызматыбыз, таянып алган байлыгыбыз жок, эмне кылууну билбей калтырап-титиреп туруучу күндү элестетип көрдүңөрбү? Ошол, ата баласынан, эне кызынан качкан, боюнда барлар боюндагысын чыгарып салган, көздөр чакчайып, жүрөктөр калтырап, балтырлар титиреген күндө, күнөө баткагына белчебизден батып, Аллахтын алдында турган абалыбызды бир элестетип көрөлүчү.
Убагында билбестен жасап койгон, же билип туруп,шайтандын азгырыгы менен кылып койгон күнөөлөрдөн кутулуунун жолу барбы? Албетте бар. Аллах Таала өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен пендесинин кылган күнөөлөрүн кечирүү үчүн тооба эшиктерин ачып койгон. Аллах Таала чексиз илимдүү зат, Ал, пенделеринин ар бир минут сайын күнөө жасап турарын жакшы билет. Ошондуктан өз пендесине, эненин баласына болгон мээриминен да ашыкча мээримдүүлүк менен алардын кылган тообаларын кабыл кылат. Аллах Таала пенденин түн ичинде жасаган күнөөсүн кечирүү үчүн күндүзү күтүп турат. Ал эми күндүзү жасаган күнөөсүн кечирүү үчүн,түндөсү күтүп турат. Аллахтын кечирими чексиз. Аллах Таала: «Эй менин өздөрүнө зыян кылып жаткан пенделерим.
Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Аллах Баардык күнөөлөрдү кечирет» – деп айткан. Чындыгында Аллах Таала кечиримдүү. Бирок, Аллах күнөөлөрдү кечирүүсү үчүн тооба кылууну унутпообуз зарыл. Чын ыклас менен, баардык шарт-тарын аткарып тооба кылсак, Аллах Таала аны кабыл кылат.Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бир хадисинде мындай деген:
– «Силерден мурдагы коомдо, бир адам токсон тогуз адамды өлтүрөт. Анан, бул күнөөдөн кутулуунун кандай жолу бар экенин билүү үчүн, илимдүү адамды издеп жөнөйт. Ага, ар дайым кудайга сыйынып жүргөн бир адамды көрсөтүшөт. Ал,
сыйынуучудан:
– Токсон тогуз адамды өлтүргөн кишинин тообасы кабыл болобу? – деп сурайт.
– Жок, тообасы кабыл болбойт – дейт сыйынуучу. Ошол замат жүзүнчү кылып тигини да өлтүрөт. Кайрадан илимдүү адамды издей баштайт. Ага илимдүү адамды
көрсөтүшөт. Андан:
– Жүз адамды өлтүргөн адамдын тообасы кабыл болобу?
– деп сурайт.
– Ооба, Аллах менен тообанын ортосун ким тосо алмак эле. Бирок, сен өз жериңе барбагын. Ал жерде жаман адамдар жашайт. Сен тиги жерге баргын, бул жерде Аллахга сыйынган адамдар жашайт – дейт илимдүү адам.
Тиги, илимдүү адам айткан жакшы адамдар жашоочу жерге жөнөйт. Бирок, ал жерге жетпестен, жарым жолдо каза болуп калат. Ошондо, аны азап периштеси менен рахмат периштеси талаша баштайт.
– Бул тооба кылып, Аллахга жүздөнүп бараткан – дейт рахмат периштеси.
– Бул эч кандай жакшылык кылган эмес – дейт азап периштеси. Ошол мезгилде, Аллах Таала аларга адам сүрөтүндөгү периштени жөнөтөт. Периште келип, аларга:
– Ал турган жерди ченегиле, кайсы адамдар жашаган жерге жакын болсо, ошолордон болсун – деп өкүм чыгарат. Жерди ченешкенде, Аллахтын каалоосу менен жакшы адамдар жашаган жерге бир карыш жакын болуп чыгат да, аны рахмат периштелери алып кетет».

Абдышукур ажы Нарматов - Айлана-чойро

Сага Аллахтын азабы келет

 

Бир киши өзү жалгыз жолчулукта жүргөндө шайтан адам келбетинде жанына келип, ага жолдош болот. Ал киши бешим намазын, аср намазын, шам намазын жана куптан намазын окубады. Шайтан аябай таң калып турду. Ар жолу: "Балким убактысынын аягында окуса керек, унутуп койсо керек”, - деп күттү. Бирок, андай болгон жок.

 

Кеч болот. Баягы киши жатып уктайт. Таң атат, багымдат намазын дагы окубай тургандыгы белгилүү болуп калганда шайтан ал кишинин жанынан кетүүнү каалайт. Ал киши: "Кандай сонун жолдош элек, же сени таарынтып койдумбу? Бир нерсе кылган болсом айт”, - дейт. Шайтан жооп бербеди. Ал киши: "Айтпасаң болбойт”, - деп туруп алат.

 

Шайтан: "Сен менин ким экенимди билесиңби?”, - деп сурайт. Ал киши: "Сен баланча кишимин деп айтпадың беле?” - дейт. Шайтан: "Жок, мен шайтанмын. Эки жүз миң жыл толугу менен ибадат кылдым. Ал убакыттын ичинде бир жолу Аллахка күнөөкөр болдум жана ошондуктан куулдум. Сен болсо бир күндө беш жолу Аллахка каршы чыктың. Балким азыр сага Аллахтын азабы келип калаар. Сенин жаныңда жүрүп мен дагы азапка учуроодон коркуп турам”, - деп, ал жерден кетип калат.